Mermeri i Graniti Ilići 

Ulog za večnost

Rad sa kamenom je porodični posao Ilića od 1987 godine kada započinje sa poslovima montaže kamena.

Godinama i decenijama posle toga Ilići stiču iskustva. Ređaju se poslovi i umnožavaju sve značajnije reference.

2000 godine Ilići zaokružuju kompletan program mermera i granita:
– Uvoz
– Obrada
– Montaža
– Zaštita kamena

U proteklim godinama za nama su širom sveta ostali mnogi objekti i poslovi kojima se iskreno ponosimo.

Radujemo se novim izazovima i nastavljamo da u spoju sa kamenom ostavljamo trag u vremenu.